mypagemypage

روش نگهداری کردلین

نحوه نگهداری کردلین
مراقبت
گیاه كوردیلین به نورمتوسط، گرمای معمولی تا زیاد، خاك همیشه مرطوب رطوبت نسبی 70 تا 90 درصد، خاك قلیایی احتیاج دارد
کود
كود مورد نیاز این گیاه رامی توان به میزان 3 گرم در لیتر هر دو هفته یكبار از اردیبهشت تا آبان مورد استفاده قرار داد
خاک
مخلوطی از خاك جنگلی و كود حیوانی كاملا پوسیده برای رشد كوردیلین مطلوب است
ازدیاد
تكثیر این گیاه ممكن است تا حدودی مشكل باشد زیرا سر شاخه گیاه قبل از زمانی كه بیشتر گیاهان را تكثیر می كنید، باید قطع شود. بهتر است تا زمانی كه گیاه خیلی بلند نشده، عمل تكثیر را انجام دهید قسمت بالای گیاه را به وسیله قیچی باغبانی به اندازه 100تا 15 سانتیمتر، جدا كنید. ابتدا درپودر هورمون ریشه زایی فرو برده و سپس در گلدانی باقطردهانه 9 سانتیمتر ، حاوی كمپوست مخصوص بذر و قلمه قرار دهید.  خاك رابه اندازه كافی مرطوب كنید ولی دقت داشته باشید بیش از اندازه آبیاری صورت نگیرد. قلمه ها را با كیسه پلاستیكی شفاف بپوشانید و دردمای 21 درجه سانتی گراد در شرایط نور مناسب و كافی نگاه دارید. زمانی كه ریشه دهی انجام شد، یعنی بعد از چند هفته ، قلمه هارا از زیر پوشش در آورید و هریك را به تنهایی در گلدانی با قطردهانه 11 تا 13سانتیمتر، حاوی كمپوست با پایه پیت قرار دهید
عوارض و درمان
اصولا گیاهان زینتی رنگین برگ، احتیاجات نوری بیشتری دارند. اگر دید برگهای گیاه كوردیلین بی رنگ هستند، حتما نور محیط كافی نیست. لكه های قهوه ای روی ساقه ها و زیر برگها توسط حشرات آفت ایجاد میشوند. اگر ماهی یكبار با حشره كش نفوذی سمپاشی كنید علایم بر طرف می گردند. دیسكهای قهوه ای زیر برگ و روی ساقه هم نتیجه فعالیت حشره آفت است در صورتی كه مشاهده كردید برگها چروكیده وخشك می شود، گیاه را به محل خنك تری ببرید و آن را غبار پاشی كنید زیرا به نظر می رسد هوا برای رفع این معضل غبار پاشی كنید و به زیر گلدانی سنگر یزه دار اضافه كنید. برگهای زرد و تا رعنكبوتی كوردیلین را با سم كنه كش، آغشته كنید تا علائم فعالیت كنه قرمز بر طرف شود
کرج - مهرشهر - بلوار ارم - ابتدای بلوار شهرداری - نبش دانش شرقی (گلفروشی نیلوفرآبی)
وایبر ، تلگرام ، لاین ، واتس آپ   Contact Us :  0933 624 4421   👉🏻 👉🏻 👉🏻
Tel: (026) 33410003        
Join us in telegram channel : @NiloofareabiMehrshahr
Fallow us in instagram : Goleniloofareabi
Top