mypagemypage

کود تقویتی

این کود بر اساس شرایط اقلیمی مختلف کشور ساخته شده که حداکثر جذب عناصر غذایی از طریق ریشه و برگ را داشته باشد و به عنوان یک کود عمومی محصولات آپارتمانی زراعی و باغی مورد استفاده قرار میگیرد .
این کود ضمن پیشگیری از کمبود تمام عناصر غذایی در مقاوم سازی گیاه در برابر عوامل بیماری زا و آفات موثر می باشد.
این کود به علت عاری بودن از کلر و سدیم فاقد خطر نمک زدایی در خاک می شود.

کلات آهن

در صورت کمبود آهن سبزینه به مقدار کافی در سلولهای برگ تولید نمی شود که به همین علت رنگ زرد ناشی از کمبود آهن رخ می دهد که این زردی در گلبرگها دیده می شود.

شته کش و حشره کش بدون بو گیاهان و درختان

این سم باعث می شود که از طریق برگ و ریشه گیاه جذب شده و اثر آن با بارندگی و شسته شدن در سطح گیاه از بین نرود.
این سم به مقدار توصیه شده به خوبی با گیاه سازگار بوده و هیچ اثر سویی بر روی گیاه شما ندارد و دوره کارنس 21 روز می باشد.

شته کش و حشره کش بدون بو گیاهان و درختان

این سم باعث می شود که از طریق برگ و ریشه گیاه جذب شده و اثر آن با بارندگی و شسته شدن در سطح گیاه از بین نرود.
این سم به مقدار توصیه شده به خوبی با گیاه سازگار بوده و هیچ اثر سویی بر روی گیاه شما ندارد و دوره کارنس 21 روز می باشد.

قارچ کش

این سم با اثر حفاظتی و معالجه ای بر روی گیاهان آپارتمانی و باغچه ها در برابر قارچ ها (سفیدک) استفاده می شود

کرج - مهرشهر - بلوار ارم - ابتدای بلوار شهرداری - نبش دانش شرقی (گلفروشی نیلوفرآبی)
وایبر ، تلگرام ، لاین ، واتس آپ   Contact Us :  0933 624 4421   👉🏻 👉🏻 👉🏻
Tel: (026) 33410003        
Join us in telegram channel : @NiloofareabiMehrshahr
Fallow us in instagram : Goleniloofareabi
Top